loading

2019.10.05 – ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Święta Faustyna zarówno w swoim ziemskim życiu
wyznawała, jak i teraz w niebie powtarza za psalmistą: Na
wieki będę sławił miłosierdzie Pana, Twą wierność będę
głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia
(psalm).
Bez wątpienia, każdy z nas z ufnością prosi Pana o łaskę
wiecznego szczęścia, o to, abyśmy i my dzielili radość
Apostołki Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy jednak
o tym, żebyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu
miłosierdziu i nieśli całemu światu nadzieję Twojego
miłosierdzia
(kolekta). Przecież Siostra Faustyna mówiła:
„Pragnęłabym stać się kapłanem, mówiłabym nieustannie
o miłosierdziu Twoim duszom grzesznym, pogrążonym
w rozpaczy. Pragnęłabym być misjonarzem
i nieść światło wiary w dzikie kraje, by duszom dać poznać
Ciebie, by dla nich wyniszczona umrzeć śmiercią
męczeńską, jakąś Ty umarł dla mnie i dla nich” (Dz 3-2).