loading

2019.10.06 – 27 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C

Niedziela jest dniem, kiedy wspominamy tajemnicę Zmartwychwstania i Zesłania Ducha Świętego. Nie możemy jednak zapominać o tym, że niedzielna celebracja przypomina również dzieło stworzenia, a właściwie Stwórcę, który siódmego dnia odpoczął po swej pracy. Na Boga Stworzyciela zwracają dzisiaj uwagę modlitwy liturgiczne, choćby antyfona na wejście, w której czytamy: Panie, wszystko podlega Twej władzy i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. Ty bowiem stworzyłeś wszystko: niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. Ty jesteś Panem wszechświata. To właśnie Jego dobroć i hojność dla nas wysławiamy, a zachęceni Jego darami ufnie modlimy się w kolekcie: udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić.
On, Stwórca wie przecież najlepiej, co jest potrzebne naszej duszy i ciału.

jest