loading

2019.10.08 – Wtorek 27 tygodnia zwykłego

Przeznaczony na dzisiaj Psalm 130 przypomina nam o naszej ludzkiej ograniczoności, o naszych pomyłkach, błędach, grzechach i duchowych niepowodzeniach. Prawda ta nie jest jednak ostateczna, bowiem następuje po niej wspaniałe orędzie: Bóg tak bardzo nas kocha, że przebacza nam grzechy, więcej – jak uczy papież Franciszek – Bóg nie męczy się przebaczaniem! Bo Jego miłość wobec nas nie zna granic. A zatem z ufnością prośmy, aby odpuścił nam grzechy, które niepokoją nasze sumienia (kolekta) i chciejmy na serio zatrzymać się nad prawdą zawartą w antyfonie na
komunię: Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie.