loading

2019.10.09 – Środa 27 tygodnia zwykłego

Wystarczy spojrzeć wstecz na nasze dotychczasowe życie. Wystarczy z uwagą przeanalizować także to, co aktualnie przeżywamy, czym żyjemy, by potwierdzić słowa psalmisty, że Pan jest dobry i łaskawy, pełen łaskawości dla wzywających Go. Nie możemy jednak zapominać o tym, że dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, dla duszy, która Go szuka (antyfona na komunię).
A zatem nie możemy pominąć prawdy, że Pan pragnie nam okazywać swoją dobroć, zapraszając nas do współpracy, chcąc w nas i przez nas działać. I w tej perspektywie nowego znaczenia nabierają słowa o. Emiliena Tardifa: „Kiedy się modlimy, nie jest najważniejsze to, że otrzymujemy Boże łaski ani dziękowanie Bogu za Jego dary, ani nawet oddawanie Mu chwały. Najważniejsza jest właśnie odpowiedź na miłość, która została nam dana. Jego plany znacznie przewyższają nasze, On proponuje nam nieoczekiwane, alternatywne rozwiązania”.