loading

2019.10.11 – Piątek 27 tygodnia zwykłego

Trwający Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny pozwala nam m.in. ożywić naszą jedność z wyznawcami Chrystusa żyjącymi na innych kontynentach, w innych kręgach kulturowych. Dokonuje się to szczególnie w czasie Mszy św., kiedy mimo odległości, jakie nas dzielą, jesteśmy razem – z Jezusem, na łamaniu Chleba. Przypomina o tym choćby antyfona na komunię: Ponieważ jeden jest Chleb, przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z jednego Chleba i pijemy z jednego Kielicha. Chciejmy zatem przeżyć dzisiejszą Eucharystię w duchu głębokiego zjednoczenia z braćmi w wierze z Afryki, Azji, Oceanii itd.