loading

2019.10.12 – Sobota 27 tygodnia zwykłego

Papież Benedykt XVI uczył: „Nie ma nic piękniejszego niż poznać [Chrystusa] i dzielić się z innymi przyjaźnią z Nim.” To stwierdzenie zyskuje na intensywności, jeśli pomyślimy o tajemnicy eucharystycznej. Nie możemy bowiem zatrzymać dla siebie miłości, którą celebrujemy w tym sakramencie. Dlatego Eucharystia nie tylko jest źródłem i szczytem życia Kościoła, ale również jego misji: «Kościół autentycznie eucharystyczny jest Kościołem misyjnym»”. W duchu tych słów przeżywajmy dzisiejszy dzień. Niech Pan umocni nas, by innym o Nim opowiadać, o Nim świadczyć i przez konkretne zaangażowanie misyjne zanieść Go tym, którym jest nieznany.