loading

2019.10.13 – 28 NIEDZIELA ZWYKŁA

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus lubiła powtarzać, że „wszystko jest łaską”. I oczywiście miała rację, bo łaską jest nasze istnienie, wiara, którą wyznajemy, dary i charyzmaty, które otrzymaliśmy. Łaską jest dla nas także to, czego nie rozumiemy do końca, co jest trudne do przyjęcia. A przecież to Pan najlepiej wie, czego nam potrzeba, aby duchowo się rozwijać i dojrzewać
do pełni. Na początku nowego tygodnia chciejmy więc obudzić w sobie tę świadomość bycia obdarowanym. Chciejmy także wejść w ten nowy tydzień z ogromną wdzięcznością wobec Pana, a jednocześnie z ufną prośbą: niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy (kolekta).