loading

2019.10.14 – Poniedziałek 28 tygodnia zwykłego

Dzień dzisiejszy być może, przynajmniej niektórym z nas, kojarzy się ze szkołą i świętem edukacji. To dobry moment, aby z wdzięcznością wspomnieć tych, którzy trudzili się nad naszym wychowaniem i wykształceniem. W tym kontekście jednak trzeba także pomyśleć o najważniejszym Nauczycielu, o Jezusie Chrystusie. I to właśnie ku Niemu niech płynie modlitwa wdzięczności za to, że wciąż wskazuje nam właściwą drogę, drogę do świętości. Niech z naszych serc wznosi się dziękczynienie za to, że On sam, nasz Mistrz, Zbawca i Nauczyciel jest Drogą, Prawdą i Życiem.

jest