loading

2019.10.15 – ŚW. TERESY OD JEZUSA

Kościół wskazuje nam dzisiaj na św. Teresę od Jezusa, zwaną także Teresą Wielką. Ten przydomek przypomina o tym, że należała do tych wybitnych kobiet, które złotymi zgłoskami wpisały się w chrześcijańską duchowość. Potwierdza to fakt, że św. Teresie ze względu na jej wybitną naukę przysługuje tytuł doktora Kościoła i nie można mówić o reformie Karmelu bez przywołania jej postaci i dorobku. Wydaje się jednak, że tym, czym inspiruje nas dzisiejsza Patronka, jest przede wszystkim jej pragnienie doskonałości. Prośmy zatem przez jej wstawiennictwo, abyśmy zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości (por. kolekta).