loading

2019.10.16 – ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Dzień 16 października wielu z nas kojarzy się z wyborem papieża Jana Pawła II. Warto jednak pamiętać o tym, że w liturgii wspominamy dziś św. Jadwigę Śląską. Na szczęście w całym bogactwie Kościoła święci nie konkurują ze sobą, ale współpracują i się dopełniają. Możemy się o tym przekonać, odmawiając dzisiejszą prefację. Bez wahania można powiedzieć, że opisuje ona zarówno cnoty Patronki Śląska, jak i Jana Pawła II: byli mężni, roztropni i zatroskani o lud im powierzony. Otwierali hojne dłonie dla ubogich i brali biednych w opiekę. Kierowani przez Ducha Świętego wyrzekli się ziemskiego panowania i światowego przepychu z miłości do ukrzyżowanego Zbawiciela. Stali się sługami wszystkich i zostawili Kościołowi świetlany przykład pokory. Z pomocą Bożej łaski mężnie przeszli z ziemskiego wygnania do wiecznej ojczyzny i otrzymali wieniec zwycięstwa.

jest