loading

2019.10.17 – ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO

Świadectwo męczenników, ich odwaga, głęboka wiara i konsekwencja budzą podziw i skłaniają do refleksji nad naszym postępowaniem. Nie inaczej jest, kiedy wspominamy św. Ignacego z Antiochii. Czyż nie fascynuje podeszły w latach biskup, który wiedząc, że zginie rozszarpany przez dzikie zwierzęta, cieszy się, że stanie się swoistą hostią: Jestem pszenicą Chrystusową: niech zmielą mnie zęby dzikich zwierząt, bym stał się czystym chlebem. Jego postawa przypomina także nauczanie św. Augustyna, który wzywał chrześcijan, aby stawali się tym, co spożywają w Eucharystii. To wezwanie i dla nas pozostaje aktualne.

jest