loading

2019.10.19 – Sobota 28 tygodnia zwykłego

Liturgia jest tak bogata, że wciąż odkrywamy dzięki niej kolejne przestrzenie i tajemnice, w których spotykamy Pana i doświadczamy Jego miłosierdzia. Jednocześnie każde takie doświadczenie przypomina nam o tym, że naszym celem jest życie wieczne z Bogiem i w Bogu. Przypominają o tym teksty liturgiczne tego tygodnia. Wystarczy bowiem przytoczyć, ale i zapewne głęboko rozważyć następujące słowa: Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy, i przez udział w świętej Ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały (modlitwa nad darami). Albo i kolejne: Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz Najświętszym Ciałem i Krwią Twojego Syna; pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu (modlitwa po komunii). Uwierzmy i rozradujmy się tą prawdą: jesteśmy zaproszeni, aby na wieki, bez końca cieszyć się Bogiem i kontemplować Jego miłość!

jest