loading

2019.10.20 – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C

Kilka lat temu papież Franciszek pisał w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny: „Misje to pasja, którą żywimy wobec Jezusa i wobec ludzi. Gdy trwamy na modlitwie przed Jezusem ukrzyżowanym, to widzimy ogrom Jego miłości, która daje godność i nas umacnia, a równocześnie czujemy, że ta miłość, która wypływa z Jego przebitego serca, rozlewa się na cały lud Boży i na całą ludzkość. Wtedy czujemy też, że On chce się nami posłużyć, aby przybliżać się coraz bardziej do swojego umiłowanego ludu”. Także i w dniu dzisiejszym przeżywamy tę tajemnicę. Wraz z całym Kościołem świętujemy Światowy Dzień Misyjny. A skoro przyszło nam celebrować go w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, to zapewne nadzwyczajne winno stać się dzisiaj i w nadchodzącym Tygodniu Misyjnym nasze misyjne zaangażowanie.