loading

2019.10.24 – Czwartek 29 tygodnia zwykłego

Dojrzały chrześcijanin to człowiek, który wciąż dokonuje wyborów. Rezygnuje ze zła, aby wybrać dobro. Następnie dokonuje wyboru pomiędzy tym, co dobre, i tym, co lepsze. Prawdę tę przybliża nam czytany dzisiaj fragment psalmu: Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Warto zatrzymać się nad tymi słowami i pomyśleć o naszych codziennych dylematach i wyborach.