loading

2019.10.25 – Piątek 29 tygodnia zwykłego

Papież Franciszek napisał: „Dzisiaj w Jezusowym «idźcie» są nieustannie obecne nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego «wyjścia». Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia potrzebujące światła Ewangelii”. Trwający obecnie Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny jest dla nas szczególną okazją, aby zatrzymać się nad tymi słowami i odpowiedzieć sobie na pytania: Jak uczestniczę w dziele misyjnym? I czy na pewno to wszystko, co ja i moja wspólnota możemy ofiarować głoszeniu Ewangelii?