loading

2019.10.26 – Sobota 29 tygodnia zwykłego

Sobota w Tygodniu Misyjnym zachęca nas, aby skupić uwagę na roli Maryi w ewangelizacji. Pisał o niej papież Franciszek: „Wraz z Duchem Świętym pośród ludu jest zawsze Maryja. Ona gromadziła uczniów, aby Go przyzywać (por. Dz. 1, 14), i w ten sposób uczyniła możliwą eksplozję misyjną, jaka się dokonała w dniu Pięćdziesiątnicy. Ona jest Matką ewangelizującego Kościoła”. Umocnieni tymi słowami prośmy Matkę Zbawiciela, aby pomogła nam pięknie wypełniać nasze powołanie uczniów misjonarzy: „Wyproś nam dziś nowy zapał zmartwychwstałych, by nieść wszystkim Ewangelię życia zwyciężającą śmierć. Daj nam świętą odwagę szukania nowych dróg, aby dotarł do wszystkich dar piękna, które nie zaniknie”.