loading

2019.10.29 – Wtorek 30 tygodnia zwykłego

W dzisiejszym psalmie powtarzamy następujące słowa: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Faktycznie, kiedy spojrzymy na dzieło stworzenia, na dzieło odkupienia, kiedy uświadomimy sobie ogrom otrzymanych łask, to z naszych serc wznosi się hymn uwielbienia i wdzięczności. W tym kontekście warto także pomyśleć o tym, że Pan wciąż pragnie jeszcze bardziej obdarzać nas i ogarniać swoją miłością. Pisał o tym jeden z myślicieli: „Jako uczeń Chrystusa wierzysz przede wszystkim, że zostałeś zbawiony, że zostały ci przebaczone winy, że jesteś kochany przez Boga miłością nieprzebraną. Pan nie jest Zbawicielem, który zmusza cię, żebyś Go kochał i czcił, jest raczej Tym, któremu powinieneś się pozwolić kochać bezgranicznie”.