loading

2019.11.01 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą matką, zapewnia prefacja dzisiejszej uroczystości. Jedyną matką, która rodzi do świętości, jest Kościół. Świętuje On swoją własną godność bycia Matką Świętych. Świętość to nic innego jak obecność życia Boga w człowieku. W modlitwie Pańskiej wypowiadamy prośbę: święć się imię Twoje. Kiedy imię Boga się święci? Gdy zostaniemy nazwani Jego imieniem – Święty. Każdy święty to człowiek nazwany imieniem Boga, a to znaczy, że imię Boga w nim się święci. Kościół, rodząc człowieka w sakramencie chrztu, ofiaruje mu życie Boga i nazywa go imieniem Boga. Dlatego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ochrzczonych nazywano świętymi, to znaczy żyjącymi życiem pochodzącym jedynie od Boga.