loading

2019.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – TRZECIA MSZA

W modlitwie nad darami będziemy modlić się za zmarłych, aby wyzwoleni z więzów śmierci mieli udział w życiu wiecznym. Czym są te więzy śmierci? To jest to wszystko, co nie czyni nas wolnymi. Ksiądz Twardowski w jednym ze swoich rozważań pyta, kiedy jesteśmy przygotowani do śmierci? Zauważa, że ludzie często przed śmiercią spowiadają się, przyjmują Komunię św., namaszczenie chorych, a na śmierć i tak nie są przygotowani. Musimy pamiętać o tym, że przychodzimy na ten świat, aby odejść, i do tej prawdy trzeba się przygotować. Mówimy, że umieranie jest odchodzeniem. Być przygotowanym na śmierć, znaczy być w stanie wolności, odejścia od wszystkiego. Odchodzimy od naszych pamiątek, książek, pieniędzy, wad, grzechów… Śmierć jest odejściem od wszystkiego, ale odejściem do Boga.

jest