loading

2019.11.03 – 31 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C

Często słyszymy zachętę, aby przynajmniej w niedzielę chodzić do kościoła. Takie zachęty nie byłyby konieczne, gdyby chrześcijanie usłyszeli o własnej godności bycia Kościołem. Świątynia jest tylko fizyczną przestrzenią, w której wierzący w Chrystusa stają się Kościołem, czyli Ludem świętym, zgromadzonym dla ukazania obecności Pana. Kolekta formułuje prośbę: Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą. Godnie służyć Bogu, to gromadzić się jako Kościół, w którym, Bóg może – jak na ekranie – dokonać projekcji swojej żywej obecności. Bez Kościoła, jako wspólnoty, obecność Boga jest nieuchwytna. Bóg nas potrzebuje, aby ukazać się jako żywa obecność. W modlitwie po komunii prosimy: pomnóż w nas działanie swej mocy – w nas, czyli w Kościele, aby na jego „ekranie” wyświetlała się obecność Boga dla całego świata.