loading

2019.11.04 – ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

W kolekcie prosimy o ducha, który ożywiał św. Karola Boromeusza, aby Kościół nieustannie się odnawiał. Święty biskup Mediolanu był jednym z największych odnowicieli Kościoła. Odnowienie nie polega jedynie na udoskonalaniu struktur. W modlitwie nad darami uchwycimy istotę odnowienia Kościoła: abyśmy przynosili obfite owoce chrześcijańskiego życia. Te owoce to nic innego jak przymioty osobowości Chrystusa. Chrześcijańskie życie to Chrystusowe życie. Wspólnota Kościoła to Chrystusowe ciało. Kościół się odnawia, jeśli jawi się światu jako żyjący i obecny Chrystus. Uświęcać Kościół, to budować relacje pomiędzy wierzącymi. Kierując się właśnie taką troską, jak czytamy w antyfonie na wejście, Bóg obiecał: ustanowię nad nimi pasterza, który je będzie prowadził.