loading

2019.11.05 – Wtorek 31 tygodnia zwykłego

W modlitwie nad darami będziemy prosić jako Kościół: Panie, nasz Boże, niech ta Eucharystia wzniesie się do Ciebie jako Ofiara czysta… Kiedy Ofiara jest czysta? Jeśli nie ma w niej żadnego przymusu. Ojcowie Kościoła uważali, że czyste, a więc dziewicze, jest to, co nie zawiera w sobie znamion przymusu, który zawsze jest gwałtem… Możemy pozbawić Eucharystię piękna czystości, jeśli sprawujemy ją z jakiegoś przymusu: bo taki jest nakaz przykazań, bo nie wypada nie pójść, muszę, bo znowu niedziela… Ofiara jest czysta, jeśli jest upragniona, wyczekiwana, chciana. Maryja była doskonale czysta; nie została Matką Boga pod jakimś przymusem, ale powiedziała: oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie…. Czystość chrześcijańska to wolność od postawy przymusu.

jest