loading

2019.11.06 – Środa 31 tygodnia zwykłego

Modląc się refrenem psalmu responsoryjnego, będziemy wypowiadać następujące słowa: Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi. Refren jest po to, aby go powtarzać, powtarzanie natomiast prowadzi do zapamiętania. Co powinniśmy przyswoić z tego zdania? Miłosierdzie jest wyłącznym atrybutem Boga. Znaczy to, że człowiek sam z siebie nie jest zdolny do miłosierdzia. Jeśli spotykamy człowieka miłosiernego, to jesteśmy świadkami odzwierciedlenia przymiotu Boga w tym człowieku. Człowiek staje się przestrzenią, w której ukazuje się dar Boga, Jego wewnętrzne piękno. Błogosławieństwo Boga nie jest nagrodą za miłosierną postawę człowieka. Błogosławieństwo staje się jakby wyróżnieniem. Polega na tym, że Bóg w tym konkretnym człowieku pragnie ukazać piękno własnego wewnętrznego życia – miłosierdzie.

jest