loading

2019.11.07 – Czwartek 31 tygodnia zwykłego

W śpiewie przed dzisiejszą Ewangelią usłyszymy: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Utrudzeni i obciążeni są tylko niewolnicy, dzieci zawsze cieszą się swobodą i wolnością. Chrześcijanie są dziećmi Ojca, który jest w niebie, nie mogą więc żyć jak utrudzeni i obciążeni niewolnicy. Święty Paweł zapewnia chrześcijan, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5, 1). Jest to wolność od przymusu, nakazu prawa. Kościół nie jest niewolnikiem, ale jest synem; zatem nie podlega żadnemu przymusowi prawa, ale w pełni może rozwijać się w nieograniczonej miłości Ojca. Chrystus zaprasza wszystkich obciążonych wymogami Prawa, aby przyszli do Niego i posmakowali Ewangelii wolności, aby poczuli się ukochanymi, wolnymi dziećmi.