loading

2019.11.08 – Piątek 31 tygodnia zwykłego

W antyfonie na wejście zwracamy się do Boga: spiesz mi na pomoc, natomiast w kolekcie prosimy: daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia. Jako Kościół w akcie liturgicznym wyrażamy przekonanie, że jesteśmy całkowicie zależni od Boga w naszej pielgrzymce zbawczej. Uświadamiamy sobie również, że możemy doświadczyć przeszkody na naszej drodze do zbawienia. Najbardziej niebezpieczną przeszkodą jest przyjęcie postawy samozbawienia, złożenia całej nadziei we własnym wysiłku moralnym. W logice Ewangelii samozbawienie jest zawsze samodestrukcją, bo jest to zawsze zapatrzenie się w samego siebie. Chrześcijanin, podążając do zbawienia, idzie do Ojca, razem ze wszystkimi Jego dziećmi, a swoimi braćmi.