loading

2019.11.09 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Bazylika Laterańska to jeden z najważniejszych kościołów Rzymu. Do 1308 roku była częścią rezydencji kolejnych papieży i nosiła nazwę arcybazyliki papieskiej. Wszystkie bazyliki powstawały po to, aby być widzialnym znakiem, aby na coś wskazywać. Treścią znaku jest osoba Chrystusa. W dzisiejszej Ewangelii spotkamy Jezusa, który mówi o świątyni swego ciała. Tę świątynię zbudował Jezusowi Duch Święty w łonie Jego Matki, Maryi. Jezus jedynie w świątyni własnego człowieczeństwa potrafi oddać cześć Ojcu. Kult świątyni Jezus zamienia na relacje, jakie panują pomiędzy Ojcem a Synem. Chrześcijaństwo nie jest religią kultu, ale relacji. Chrześcijanie gromadzący się w bazylice budowali Kościół, czyli wzajemne relacje, które są prawdziwym życiem Boga pośród swego ludu.