loading

2019.11.13 – ŚWIĘTYCH BENEDYKTA , JANA, MATEUSZA , IZAAKA I KRYSTYNA

Antyfona na komunię pochodząca z jednego z listów św. Pawła ukazuje los chrześcijan od zarania Kościoła. Jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele. Ta sama logika wpisuje się w dzieje pierwszych męczenników Polski. Apostoł posługuje się swoistym językiem paradoksu. Śmierć męczenników jest objawieniem się życia Jezusa. To życie objawiało się w ten sposób, że dzięki krwi męczenników rozrastał się Kościół, podnosił się poziom chrześcijańskiej wiary. Śmierć, która miała odstraszać od wiary w Chrystusa, paradoksalnie do niej przyciągała. Męczeńska śmierć przyodziała się w znamiona najwyższej godności. Dlatego pośród wszystkich świętych to właśnie męczennikom Kościół okazywał niewypowiedzianą wdzięczność i otaczał ich najwyższym szacunkiem.