loading

2019.11.14 – Czwartek 32 tygodnia zwykłego

Uczniowie poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba − będziemy czytać w antyfonie na komunię. Niektóre postawy stają się językiem. Uczniowie zapamiętali swego Mistrza jako łamiącego chleb. To był Jego sposób budowania relacji z tymi, których powołał. Najważniejsze jest to, że łamał ten chleb dla nich; w tym chlebie łamanym i dzielonym On sam stawał się ich pokarmem. To był Jego sposób bycia prawdziwym człowiekiem. Uczniowie przyswoili sobie ten Jego sposób bycia, który stał się dla nich znakiem rozpoznawczym. Stał się dla nich słowem opisującym Mistrza. Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki, będziemy powtarzać w refrenie psalmu. To słowo Twojego sposobu bycia jest dla nas prawdziwym pokarmem.