loading

2019.11.15 – Piątek 32 tygodnia zwykłego

W modlitwie nad darami będziemy prosić: Boże, wejrzyj łaskawie na złożone dary. Czym są te złożone dary? Najprościej mówiąc, to chleb i wino. Kapłan w modlitwie ofiarowania zwraca uwagę na dwa ważne szczegóły: chleb jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, wino jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. W każdym darze zawiera się stworzenie Boga i praca człowieka. To właśnie taki dar składamy Bogu, aby stał się dla wierzących pokarmem i napojem na życie wieczne. Praca rąk ludzkich staje się niezbywalnym elementem składanego daru. Kościół potrafi dostrzec w stworzeniu Boga i w pracy człowieka, konieczną materię, która zapewnia pojawienie się obecności Pana pośród swojego ludu. Praca człowieka staje się święta, ponieważ stanowi istotną część daru przynoszonego na każdą Eucharystię.