loading

2019.11.16 – Sobota 32 tygodnia zwykłego

Otwierając dzisiejszą celebrację eucharystyczną, będziemy modlić się z psalmistą: Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucho na moje wołanie. Liturgia eucharystyczna zbudowana z licznych modlitw staje się najdoskonalszą modlitwą. Eucharystia jest synergią Boga i Kościoła. Dokonuje się w niej to zbawcze współdziałanie Boga i człowieka, wzajemne przenikanie się nieba i ziemi. Dlatego jest najdoskonalszą, a nawet jedyną modlitwą. Jest to jedyna modlitwa, która staje się wzajemnym doświadczeniem, przenikaniem się Boga i człowieka. Tylko taka relacyjna modlitwa może przynieś człowiekowi upragniony i zbawienny owoc, o którym mówi antyfona po komunii: Pan orzeźwia moją duszę. Orzeźwienie duszy to tchnienie nowego życia.

jest