loading

2019.11.17 – 33 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C

W modlitwie po komunii zaniesiemy do Boga modlitwę, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Kościół to nic innego jak tkanina utkana z relacji. Każdy wierzący w Chrystusa jest cenną nitką, która przeplata się z następnymi. W ten sposób powstaje eklezjalne Ciało Chrystusa. Kościół nie może więc zaistnieć bez miłości, bez tego wzajemnego przeplatania się osób. Na styku osobowych nici dochodzi do uobecnienia się Pana w swoim Kościele. To jest największy cud, jakiego możemy doświadczyć, i najważniejsza troska do wyrażenia w naszej modlitwie. Treść antyfony na komunię przynosi nam zapewnienie: wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co prosicie w modlitwie, a to się wam stanie.

jest