loading

2019.11.18 – BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY

W antyfonie na komunię będziemy powtarzać za św. Pawłem: ani śmierć, ani życie, ani żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusa. Błogosławiona Karolina, dziewica i męczennica jest koronnym dowodem prawdziwości tych słów. Kolekta dzisiejszego wspomnienia ukazuje Błogosławioną Karolinę jako tę, która zostawiła nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy. To właśnie w takiej postawie codziennego życia rozpala się w człowieku miłość Chrystusa. Ta miłość jest największą siłą człowieka, dlatego antyfona na wejście zapewnia, że patronka dnia dzisiejszego nie bała się gróźb prześladowców, bo Chrystus był jej mocą. Największą mocą Chrystusową jest Chrystusowa miłość. On, rozlewając tę swoją moc w człowieku, uzdalnia go do podjęcia Jego paschalnej drogi.

jest