loading

2019.11.20 – ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

W przeznaczonym na dziś tekście śpiewu przed Ewangelią możemy usłyszeć: Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Natomiast w przeznaczonej na dziś kolekcie została zawarta próba ukazania owoców życia Świętego Rafała Kalinowskiego: Ty napełniłeś Świętego Rafała, prezbitera, duchem mocy w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem jedności Kościoła. Nie są to owoce wypracowane, ale otrzymane. Święci są świadkami świętości Boga. Świętość nie jest moralnym wydoskonaleniem osoby, ale napełnieniem człowieka czymś, co jest właściwe jedynie Bogu. Napełniając człowieka swoim życiem, Bóg napełnia człowieka wartościami i pięknem własnej osobowości. Chrześcijańska droga do świętości nie jest wybrukowana lękiem i przymusem. Ona jest usłana jedynie otwartością na Bożego Ducha, pełnego mocy w przeciwnościach i miłośnika jedności.