loading

2019.11.22 – ŚW. CECYLII

Antyfona na komunię zapewnia: zwycięzcy dam spożyć z drzewa życia, które jest w raju Boga. Natomiast w modlitwie po komunii jako Kościół wyrazimy przekonanie, że Bóg wynagrodził w niebie podwójne zwycięstwo, które Święta Cecylia odniosła przez swoje dziewicze życie i męczeństwo. Patronka dnia dzisiejszego ukazuje się Kościołowi jako wielki zwycięzca. Jej zwycięstwo polega na tym, że poszła drogą życia. Życie to miłość. Tylko miłość może uzdolnić człowieka do oddania własnego życia, które jaśniało blaskiem dziewiczego piękna. Każdy, kto wybiera relację miłości jako osobistą drogę życia, w oczach Boga i Kościoła jest wielkim zwycięzcą. Chrześcijanin, który przeżywa życie na sposób Boga, staje się Jego chwałą.