loading

2019.11.23 – Sobota 33 tygodnia zwykłego

Aklamacja przed Ewangelią pomaga nam wyznać naszą wiarę w to, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Chrystus rzeczywiście przyszedł, aby zwyciężyć każdą naszą śmierć. Najstraszniejszą śmiercią jest nasz egoizm sprawiający, że koncentrujemy się na samych sobie, stając się dla siebie bogami. Potrafimy też uśmiercać innych, traktując ich jak przedmioty własnego użytku. W refrenie psalmu responsoryjnego będziemy powtarzać: będę się cieszył z Twej pomocy, Boże. Chrystus rzuca na wszystkie nasze śmierci światło swojej Ewangelii. Staje się ona Dobrą Nowiną w najciemniejszych otchłaniach zaniku naszego człowieczeństwa. Nie ma takiej śmierci, której słowo Jezusa nie byłoby w stanie rozświetlić, wydobywając nas równocześnie z jej mroku.

jest