loading

2019.11.24 – NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Antyfona na komunię przypomina nam: Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. Pan obdarzy swój lud pokojem. Jedynym tronem, na którym zasiadł Chrystus, był Jego krzyż, jedyną koroną, którą włożono Mu na głowę, była korona z cierni. Został ubrany w szatę nagości i bełkotem przekleństw oddawano Mu chwałę. To właśnie z takiego tronu Król Wszechświata obdarzył swój lud
pokojem
. W słowach wprowadzających w przeistoczenie podczas Eucharystii Kościół z godnością podkreśla: On, gdy dobrowolnie wydał się na mękę… To właśnie ta Jego dobrowolność jest zbawcza. Z tej Jego dobrowolności wybrzmiewa królewska i pasterska godność. Okazał się prawdziwym królem, płacąc samym sobą za powierzony Mu lud. Obdarzył swój lud pokojem – to jest pierwsze i najważniejsze zadanie każdego króla.

jest