loading

2019.11.27 – Środa 34 tygodnia zwykłego

W aklamacji przed Ewangelią słyszymy dziś wezwanie: Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Czemu mamy być wierni? Przede wszystkim chrześcijańskiemu sposobowi przeżywania naszego życia. Chrześcijanin, karmiąc się w Eucharystii Ciałem Chrystusa, karmi się całym Jego człowieczeństwem. Ciało zapewniło Chrystusowi człowieczeństwo. W eucharystycznym Ciele Chrystusa ukryte jest całe Jego człowieczeństwo. Karmić się człowieczeństwem Chrystusa oznacza przeżywać własne w taki sam sposób, w jaki On przeżył swoje. Tylko to gwarantuje wierzącemu wieniec życia, który nie jest nagrodą za wysiłek, ale naturalną konsekwencją wybranej drogi.