loading

2019.11.30 – ŚW. ANDRZEJA

Kolekta dnia dzisiejszego przypomina nam o tym, że Święty Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii. Podczas każdej Eucharystii czytana jest Ewangelia. Często zamiennie używamy w Kościele określeń Pismo Święte i słowo Boże. Używanie tych pojęć jako synonimów jest jednak brakiem wyczucia istoty. Pismo jest w księdze, a słowo w uszach. Gdy czytający Ewangelię mówi na koniec: „oto Słowo Pańskie”, odnosi się do słowa, które wierni mają już w uszach. Gdyby odnosił się do tego, co jest w czytanej księdze, musiałby powiedzieć: „oto Pismo Święte”. W czasie Mszy św. dziękujemy Bogu za słowo, które zabrzmiało w naszych uszach i tylko dlatego może przynieść oczekiwany owoc. Duch Święty działa przez to, co jest ożywione głosem.