loading

2019.12.01 – 1 NIEDZIELA ADWENTU

Żydowskie przysłowie powiada, że każda chwila może być maleńką furtką, przez którą wejdzie Mesjasz. Historia naszego życia to opowieść o nieustannych spotkaniach z Bogiem. Czekamy na Niego, a On przychodzi do nas, czasem w ciemności i tajemnicy, innym razem wśród radości i szczęścia. Pan przychodzi, aby nas zbawić. Rozpoczynamy dziś święty okres adwentu, w którym staramy się, jako wspólnota Kościoła, przygotować na przyjście Pana. W modlitwie rozpoczynającej dzisiejszą liturgię będziemy prosili wszechmogącego Boga, by wsparł swoją łaską nasze wysiłki i pomógł nam przez dobre uczynki przygotować się na spotkanie przychodzącego Chrystusa.

jest