loading

2019.12.02 – Poniedziałek 1 tygodnia Adwentu

„Adwent” to słowo pochodzące z języka łacińskiego, oznaczające przyjście lub obecność. W starożytności adwentem określano pojawienie się dostojnika, a przede wszystkim uroczyste przybycie króla lub cesarza na prowincję. Chrześcijanie przejęli ten termin, by wyrazić w ten sposób swój szczególny stosunek do Chrystusa. To On jest prawdziwym monarchą, Panem przybywającym na ziemię, by zamieszkać pośród swojego ludu i stać się Bogiem z nami. To Jego obecność wyznają zebrani na liturgii wierni. Bóg w Jezusie Chrystusie, choć Go nie widzimy i nie możemy dotknąć, jest prawdziwie obecny i przychodzi do nas w różnoraki sposób. Adwent jest czasem uczenia się rozpoznawania śladów Bożej obecności w naszym życiu.