loading

2019.12.04 – Środa 1 tygodnia Adwentu

W dzisiejszej kolekcie prosimy Pana, by przygotował nasze serca, abyśmy byli godni wziąć udział w uczcie wiecznego życia i mogli otrzymać pokarm niebieski z rąk Jezusa Chrystusa, gdy przyjdzie w chwale. Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Pana. Czekamy na uroczystość Jego narodzin, ale również na powtórne przyjście Chrystusa w chwale. Nasze oczekiwanie nie jest jednak pozbawione Bożej obecności. Każda Msza św. jest momentem przychodzenia do nas Zbawiciela. Święty Brat Albert wyznał kiedyś: „Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest chlebem i my bądźmy chlebem… Dawajmy siebie samych”. Taki jest sens chrześcijańskiego przeżywania adwentu − w miłości, służąc.