loading

2019.12.08 – NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Niepokalane Poczęcie Matki Jezusa nie oznacza, że cielesne zrodzenie Maryi przez Jej rodziców różniło się pod względem fizycznym od przyjścia na świat innych ludzi. Kościół przez tę prawdę wiary stwierdza, że Najświętsza Maryja Panna, ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa, mocą dokonanego przez Niego odkupienia, została obdarzona łaską uświęcającą od samego początku swojego istnienia, nie podlegając nigdy temu, co nazywamy skutkami grzechu pierworodnego. Niepokalane Poczęcie oznacza, że Bóg otacza życie człowieka zbawczą miłością. Ta sama łaskawość Boża, której doświadczyła Matka Jezusa, odnosi się także do nas, choć w Maryi ujawniła się w sposób jedyny i wyjątkowy, bo tylko Ona została obdarzona łaską macierzyństwa Syna Bożego.