loading

2019.12.12 – Czwartek 2 tygodnia Adwentu

Liturgia rozpoczyna się modlitwą prośby skierowaną ku Bogu, aby pobudził nasze serca do przygotowania dróg Jednorodzonemu Synowi swojemu. Jak mamy rozumieć te słowa? Żydowski filozof Martin Buber opisał taką oto historię: „«Gdzie jest mieszkanie Boga?». Pytaniem tym rabbi Mendel z Kocka zaskoczył uczonych, którzy u niego gościli. Wszyscy się roześmiali. «Co za pytanie? Czyż cały świat nie jest pełen Jego chwały?». On jednak odpowiedział: «Bóg mieszka tam, gdzie człowiek Go wpuści»”. Adwent jest czasem, kiedy prowadzeni słowem Bożym i światłem Ducha Świętego staramy się robić w swoim życiu miejsce dla Boga. On zamieszka w nas, jeśli Mu na to pozwolimy, jeśli Go wpuścimy do naszych serc, spraw, pragnień. Jeśli zgodzimy się, by w nas działał i przyjmiemy Jego wolę.