loading

2019.12.16 – Poniedziałek 3 tygodnia Adwentu

Oportunizm, czyli dostosowywanie się do sytuacji, by osiągnąć jak największe korzyści, został obnażony przez Pana Jezusa w postawie arcykapłanów i starszych ludu. Niestety, jest to postawa, która grozi każdemu z nas. Również w tym, co odnosi się do spraw wiary. Jeśli tłumaczę sobie lub innym nikłe zaangażowanie w życie religijne brakiem czasu albo przestałem chodzić na Mszę św. i korzystać z sakramentów, gdyż uważam, że w Kościele jest zbyt dużo zła, to najprawdopodobniej dałem się złapać w pułapkę religijnego kombinatorstwa. Warto wówczas, i adwent jest odpowiednim czasem na taką refleksję, poszukać w sobie prawdziwych przyczyn praktycznej niewiary, duchowego lenistwa, obojętności religijnej czy zakorzenienia w grzechu.

jest