loading

2019.12.17 – Wtorek 17 grudnia

Liturgia słowa zakreśla dziś przed nami szeroką perspektywę dziejów Izraela, którego historia, począwszy od Abrahama, zostaje streszczona w genealogii Jezusa. Za każdym wymienionym w niej imieniem kryją się konkretne wydarzenia i skrawki historii Narodu Wybranego. Trudno zrozumieć tajemnicę Jezusa bez odwołania się do dziejów Zbawienia zapisanych na kartach Starego Testamentu. Podobnie jest z nami. Choć może nie jesteśmy w stanie sięgnąć pamięcią zbyt daleko, to jednak każde poprzednie pokolenie tworzyło naszą tożsamość. Jacy i kim jesteśmy, zawdzięczamy również tym, którzy byli przed nami. Prośmy dziś w modlitwie za naszych przodków. Za tych, których imiona znamy, ale również za tych, o których pamięta już tylko Wiekuisty Bóg.