loading

2019.12.19 – Czwartek 19 grudnia

W Starym Testamencie znajdziemy wiele opisów narodzin z bezpłodnych matek. Zawsze takie sytuacje dotyczyły ważnych postaci historii zbawienia. Z bezpłodnej Sary urodził się Izaak. Oczekiwanie potomka było wielką próbą dla wiary Abrahama, gdyż pomimo Bożej obietnicy i upływu lat jego żona Sara wciąż pozostawała bezpłodna. Także Jakub, ojciec Ludu Wybranego, urodził się z bezpłodnej Rebeki. Z bezpłodnej Racheli narodził się ukochany syn Jakuba, Józef. Podobnie przyszedł na świat Samuel. Z niepłodnej matki narodził się wielki siłacz i wybawiciel Izraela z rąk filistyńskich, Samson, o czym przypomina nam dzisiejsza liturgia. Dopełnieniem tych wydarzeń było narodzenie Jana Chrzciciela. W historii wszystkich tych postaci Bóg objawił swoją moc. Świadczą one o tym, że choć narodzili się z ludzkich rodziców, to przede wszystkim byli darem samego Boga dla swojego ludu.