loading

2019.12.20 – Piątek 20 grudnia

Ostatni tydzień adwentu to czas dużego napięcia w liturgii, która jest wypełniona oczekiwaniem dnia narodzin Chrystusa. Przez liturgię prowadzą nas tzw. Wielkie Antyfony, nazywane także, od swego łacińskiego brzmienia, antyfonami „O”. Powstały najprawdopodobniej w V wieku i są przez Kościół śpiewane podczas nieszporów oraz w nieco skróconej formie w czasie Mszy św., jako werset aklamacji przed Ewangelią. Dziś usłyszymy wezwanie skierowane do Chrystusa nazwanego Kluczem Dawida. To określenie znajdziemy u Proroka Izajasza oraz w Księdze Apokalipsy św. Jana. Chrystus jest Panem, który otwiera bramy wiecznego królestwa. On jest dla nas kluczem otwierającym bramy miłosierdzia, przez które wiodą drogi prowadzące do pełni życia.

jest