loading

2019.12.25 – NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA O ŚWICIE

Średniowieczni kaznodzieje, komentując dawny zwyczaj odprawiania dziś trzech Mszy świętych, w nocy, o świcie i w dzień, mówili o potrójnej tajemnicy Bożego Narodzenia. Pierwsze przyjście Pana Jezusa dokonało się poza czasem, w wieczności. Drugie wydarzyło się w Betlejem, gdzie Maryja wydała na świat Syna Bożego. Trzecie przyjście, wyjaśnia dominikański mistyk Jan Tauler, „polega na tym, że Bóg codziennie i o każdej godzinie w rzeczywisty i duchowy sposób rodzi się przez łaskę w każdej dobrej duszy”. Oby nasze świętowanie Bożego Narodzenia, pełne radości i rodzinnego ciepła, nie było pozbawione tego trzeciego wymiaru tajemnicy.