loading

2019.12.25 – NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA W DZIEŃ

Anioł obwieszcza dziś światu radosną nowinę: Twój Bóg zaczął królować (Iz 52, 7). Swoim tronem uczynił żłóbek, a królewską komnatę zamienił na betlejemską grotę. Ten, który podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi (Hbr 1, 2), objawia się światu, jako maleńkie, bezbronne i potrzebujące ludzkiej opieki i ciepła dziecko. Hołd oddają mu zastępy aniołów, ale tuż za nimi kroczą prości ludzie, pasterze – pierwsi świadkowie Bożego Narodzenia. Słowo stało się ciałem, a wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi (J, 1, 12). Trwajmy w świetle Pana i nieśmy je wszystkim żyjącym jeszcze w mroku.

jest