loading

2019.12.25 – NARODZENIE PAŃSKIE – WIECZORNA MSZA WIGILIJNA

Antyfona rozpoczynająca dzisiejszą celebrację wigilii uroczystości Narodzenia Pańskiego, przywołując słowa zawarte w Księdze Wyjścia, wprowadza nas w tajemnicę obecnej chwili: Dzisiaj poznacie, że Pan przyjdzie, aby nas zbawić, a rano ujrzycie Jego chwałę. Oto jesteśmy wszyscy zaproszeni, by otworzyć nasze serca na przyjęcie przychodzącego Syna Bożego, jako naszego Odkupiciela. Jak pięknie wyraził to prorok Izajasza, on jest tą prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga (Iz 62, 3). Rozpocznijmy celebrację tej Świętej Nocy, kiedy Słowo staje się ciałem, by zamieszkać pośród nas.